Šv. mišios mokykloje

Mokyklos koplyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kuriose dalyvavo mokyklos mokytojai. Eucharistijai vadovavo mokyklos kapelionas kunigas Pedro Pich. Jos metu buvo meldžiamasi mokyklos bendruomenės narius ir jų gyvus ir mirusius artimuosius.