Šv. Mišios už mokytojus ir jų šeimas

Mokyklos koplyčioje, už progimnazijos mokytojus ir jų šeimas, Šv. Mišias aukojo mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Jose dalyvavo mokyklos mokytojai.
Eucharistijos metu mokytojai dėkojo Dievui už pašaukimą būti mokytoju, prašė palaiminti jų mokinius ir veiklas, meldėsi už savo mokinius, kad Dievas suteiktų kantrybės ir išminties juos ugdant.
Šv. Mišių dalyviai meldėsi ir už savo šeimas, mirusius artimuosius, pas Viešpatį išėjusius mokyklos mokytojus.