Sveikiname vokiškų dainų festivalio laureatus

Sveikiname 6b klasės mokinius Aistę Grajauskaitę, Emą Janušauskaitę, Pijų Januškevičių, Pauliną Skutonytę, Gabrielę Kikutytė ir Beatričę Sutkutę, dalyvavusius 2021 m. vokiškų dainų festivalyje ir tapus šio festivalio laureatais.
Mokiniams įteikti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro padėkos raštai ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos prezidento Edvino Šimulyno laureatų diplomai bei atminimo dovanėlės.
Mokinius festivaliui paruošė vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė, muzikos mokytojas Algimantas Balčius ir teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis.