Tarpmokyklinės žaidynės

Mokykloje organizuotos tarpmokyklinės sporto žaidynės su Kauno „Paparčio“ pradine mokykla. Mokiniai galėjo išbandyti jėgas įvairiose komandinėse ir individualių sporto šakų rungtyse, ugdyti fizinę sveikatą.

Žaidynių tikslas padėti mokiniams patirti bendrystę ir džiaugsmą, vystyti ir tobulinti mokinių fizinį potencialą, prisidedant prie charakterio formavimo.