Tarpmokyklinis bendradarbiavimas

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje vyko šv. Jono Pauliaus II minėjimas „Nebijok, plačiai atverk duris Kristui“.
Šventėje nuotoliniu būdu dalyvavo mokyklos tikybos mokytoja Inga Rukaitė, kuri pasidalino mintimis tema „Kuo ypatingas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimas?“.