Tarpmokyklinis literatūrinis projektas „Ivanas Krylovas: biografija ir kūryba“ skirtas poeto 250 metų jubiliejui

Vykdytu projektu siekta 5 ir 6 klasių mokinius supažindinti su I. Krylovo biografija ir jo kūryba! Taip pat siekta sukaupti ir apibendrinti medžiagą apie I. Krylovą, jo kūrybą, lavinti taisyklingos kalbos vartojimo, kalbos kultūros įgūdžius, mokinių kūrybinės raiškos gebėjimus, skatinti norą bendradarbiauti, bendrauti ir pažinti kitus. Tarpmokyklinį projektą organizavo Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja Natalija Žuravliova.