Teorinių žinių taikymas integruotų pamokų praktikoje

8c klasės mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbą, dalyvavo integruotame vokiečių kalbos ir biologijos užsiėmime „Vandens kietumo nustatymas“ pagal projektą „CLILiG@Litauen. Integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“.
Mokiniai tyrė vandens mėginių kietumą: pagal vokišką tyrimo aprašą nustatė mokyklos vandentiekio vandens, lietaus vandens ir mineralinio vandens kietumą. Vėliau mokiniai pristatė tyrimo rezultatus vokiečių kalba, o su biologijos mokytoja aptarė kieto ir minkšto vandens susidarymo sąlygas, jo panaudojimo galimybes, įtaką žmogaus sveikatai ir buityje naudojamiems buitiniams įrenginiams.
Integruotos pamokos tikslas – kelti mokinių motyvaciją domėtis savo aplinka pritaikant teorines žinias praktikoje ir plečiant vokiečių kalbos žodyną.
Integruotą pamoką vedė biologijos mokytoja Elona Petrošienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.