Ugdymo dienos

KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 

2018–2019 m. m. 15 ugdymo dienų

Eil.Nr. Data Pavadinimas Forma
 
Atsakingi vykdytojai Koordinatoriai
1-4 klasė
1 2018-09-03 Mokslo ir žinių diena Bendruomenės šventė Klasių auklėtojai, mokytojai A. Sužiedėlis
2 2018-09-18 Gamtamokslinio ir matematinio  raštingumo ugdymo diena Erdvėlaivis „Žemė“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių,
dalykų mokytojai
M. Norkevičius
3 2018-10-05 Bendruomenės Savivaldos diena Pamokas veda mokinių tėvai, mokyklos alumnai Pradinių klasių
mokytojai
M. Norkevičius
4 2018-11-12 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo diena „Seku seku pasaką“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių mokytojai G. Rainienė
5 2018-12-07 Integruota ugdymo ir bendruomenės iniciatyvų diena „Kalėdų karštinė“ Mokyklos erdvių puošybos projektas Dailės mokytojai, pradinių klasių
mokytojai
J. Jočienė
6 2018-12-20 Mokyklos sielovados projektas: „Dvasingumo diena“ Rekolekcijos, šv. Mišios, susitikimai, pokalbiai, veiklos Tikybos,
pradinių klasių
mokytojai
I.Rukaitė
K. Bareikienė
7 2019-01-11 Integruotas tarpdalykinis pilietinio ugdymo projektas „Laisvės keliu“ Projektas: veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių

mokytojai

G. Rainienė
8 2019-03-04 Ugdymo karjerai diena Teorinės ir praktinės veiklos Pradinių klasių mokytojai, mokinių tėvai A. Klimavičienė
R. Krivickienė
9 2019-04-17 Daugiakalbystės diena: „Europos šalių kultūra ir kalbos“ Daugiakalbystės projekto įgyvendinimo veiklos: pranešimai, pristatymai, teatralizuotos pamokos, piešinių parodos ir kt. Pradinių klasių, dalykų mokytojai, vyresnių klasių mokiniai M. Norkevičius
10 2019-05-16 Integruota menų diena Integruotos veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių, menų
mokytojai
D. Krasauskienė
11 2019-06-03 Šiuolaikinio, inovatyvaus ugdymo dienos Pamokos, atitinkančios šiuolaikinio mokymosi sampratą, integruotos pamokos: teminė ir/ar tarpdalykinė integracija Pradinių klasių mokytojai M. Norkevičius
12 2019-06-04
13 2019-06-05
14 2019-06-06
15 2019-06-07
5-10 klasės 
1 2018-09-03 Mokslo ir žinių diena Bendruomenės šventė Klasių auklėtojai, mokytojai I. Telšinskaitė
2 2018-09-18 Gamtamokslinio ir matematinio  raštingumo ugdymo diena Erdvėlaivis „Žemė“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
E. Petrošienė
E. Bujanauskienė
3 2018-10-05 Bendruomenės Savivaldos diena Pamokas veda mokinių tėvai, mokyklos alumnai Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai I. Telšinskaitė
4 2018-11-12 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo diena: „Literatūriniai projektai“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
Z. Urbonavičienė
I. Telšinskaitė
5 2018-12-07 Integruota ugdymo ir bendruomenės iniciatyvų diena „Kalėdų karštinė“ Mokyklos erdvių puošybos projektas Dailės mokytojai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai J. Jočienė
6 2018-12-20 Dvasingumo diena Rekolekcijos, šv. Mišios, susitikimai, pokalbiai, veiklos Sielovados grupė, klasių auklėtojai, mokytojai I.Rukaitė,
K. Bareikienė
7 2019-01-11 Integruotas tarpdalykinis pilietinio ugdymo projektas: „Laisvės keliu“ Integruotų pamokų ciklas, veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
V. Gulbinienė,
V. Mikutavičiūtė,
8 2019-02-14 Integruota menų diena „Myliu saulę, myliu lietų ir žvaigždes…“ Netradicinės veiklos mokykloje Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
J. Daubarienė
J. Jočienė
9 2019-03-04 Ugdymo karjerai diena Teorinės ir praktinės veiklos Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
E. Drulytė-Gineikienė
10 2019-04-17 Daugiakalbystės diena: „Europos šalių kultūra ir kalbos“ Daugiakalbystės projekto įgyvendinimo veiklos: pranešimai, pristatymai, teatralizuotos pamokos, stendiniai pranešimai ir kt. Užsienio kalbų mokytojai, klasių auklėtojai M. Norkevičius
11 2019-06-12 Šiuolaikinio, inovatyvaus ugdymo dienos Pamokos, atitinkančios šiuolaikinio mokymosi sampratą, integruotos pamokos: teminė ir/ar tarpdalykinė integracija Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
D. Krasauskienė,
M. Norkevičius
12 2019-06-13
13 2019-06-14
14 2019-06-15
15 2019-06-16