Vadovai

Direktorė
Rima Špakauskaitė-Kučinskienė

III vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas >>
Telefonas: 8 (37) 311088, 8 (614) 88534
El. paštas: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Dalia Krasauskienė
III vadybinė kategorija
Gyvenimo aprašymas
Telefonas: 8 (37) 311088
El. paštas: pavaduotoja.urbsiovm@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Dr. Mindaugas Norkevičius
Telefonas: (8 37) 311088
El. paštas: daugiakalbyste.urbsiovm@gmail.com
  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurga Daubarienė
Telefonas:(8 37) 311088, 8 (614) 88591
El. paštas:j.daubariene.urbsiovm@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Kikienė
Telefonas / Faksas : (8 37) 311088, 8 (614) 89366
El. paštas: aprupinimas@urbsiomokykla.lt
Dokumentų specialistės
Jovita Klusienė
Telefonas: (8 37) 311088
El. paštas: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

VADOVŲ DARBOTVARKĖ >>