Vertybinio ugdymo kompetencijų tobulinimas

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Nacionalinės Katalikiškų Mokyklų Asociacijos konferencija tema: „Mokykla-naujosios evangelizacijos erdvė“. Mokyklos sielovadai atstovavo tikybos mokytojas Egidijus Randis. Įžvalgas „Sielovada šiandienos mokykloje“ ir „Mokyklos pastoracinio plano rengimo gairės“ pristatė Ispanijos katalikiškų mokyklų pastoracijos padalinio vadovė Mercedes Mendez Siliutio. Vyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo Šv. Mišioms, konferenciją užbaigė paskaita: „Katalikiška mokykla Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės, pasaulinis katalikiško ugdymo kongresas Niujorke ir JAV“.