Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Mažos vertės pirkimus vykdo vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97.


PASKELBTI PIRKIMAI

WC patalpų remonto darbai Partizanų g. 68 >>

Pirkimo dokumentai:


 Pirkimų planas kalendoriniams metams


Pirkimų suvestinė:


2016 m. palnuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė >>