Virtuali mokykla ir ugdymo inovacijos

Nuolat besikeičiančio pasaulio diktuojamų sąlygų, kintančių ugdytinių poreikių kontekste pedagogas privalo kurti šiuolaikines mokymosi aplinkas bei ugdyti XXI a. kompetencijas ir gebėjimus. Pereinant nuo  ugdyme vyraujančios mokymo prie mokymosi paradigmos dažnam mokytojui reikalingas požiūrio į ugdymą keitimas, šiuolaikinių kompetencijų tobulinimas, inovacinių idėjų ugdyme paieška ir įgyvendinimas.

Inovatyvus mokymas – tai nuolatinės pedagogo paieškos, kaip ugdytiniams mokymo(si) procesą padaryti patrauklesnį, įdomesnį, lengvesnį, kaip įprastą mokymą(si) paversti šiuolaikiniu. Pats nuolat besimokantis ir tobulėjantis mokytojas, tikėtina, dirbdamas su vaikais sieks ne pasyvaus, o aktyvaus mokymo(si), kartu su mokiniais modeliuos pamokos veiklas, mokys juos įsivertinti, išbandyti įvairias mokymosi strategijas ir stebėti savo pažangą.

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos vadovai ir mokytojai siekdami inovacijų ugdyme(si) dalyvauja įvairiuose projektuose, mokymuose, kurie išplečia pedagogų galimybes sparčiau, aktyviau, čia ir dabar taikyti pažangiausias informacines technologijas mokymo(si) procese.

2016-2017 m. m. aštuoni mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo respublikinio projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ (ŠMA) nuotoliniuose mokymuose. Praktiškai išbandę technologijų, pedagogikos ir XXI amžiaus kompetencijų ugdymo dermės galimybes pamokoje, 2017–2018 m. m. dalinasi įgytomis žiniomis su besidominčiais kolegomis ir siekia sukurti alternatyvą tradiciniam mokymui(si) – virtualią mokyklą (virtualios mokymosi aplinkos).

Nors Virtualios mokyklos (virtualios mokymosi aplinkos) dažniausia naudojamos nuotoliniam mokymui bei mokymuisi, jos priemones galima tikslingai ir efektyviai panaudoti pamokoje. Tam labai tinkamos „Office365“ debesų kompiuterijos galimybės: 50 GB talpos mokyklinis elektroninis paštas, el. portfelis, OneNote bloknotas, nuotolinės pamokos pasitelkiant komunikavimo priemones („Skype“), pamokos debesyse ir kt. Mokykloje virtualioji mokymosi aplinka taikoma kaip priemonė pateikti papildomą medžiagą, kuria mokiniai gali naudotis savarankiškai po pamokų, taip pat kaip priemonė, lengvinanti mokinių grupinių darbų pristatymus ir ruošimąsi jiems (vaikai vienu metu gali koreguoti tą patį dokumentą būdami skirtingose vietose iš skirtingų įrenginių (telefono ar kompiuterio)). Bendrinama pamokos medžiaga ar mokinių atlikti darbai mokytojui atveria naujas galimybes diferencijavimui ir individualiam komunikavimui didelėje klasėje.

Kad mokiniams patinka virtualus mokymas(is), patvirtina ne vienerius metus veikianti mokytojos Jolitos Jankauskienės kurta nuotolinė matematikos mokyklėlė.

Mokykla nuolat turtindama kabinetus IT įranga (trys planšečių klasės, interaktyvios lentos) pedagogams atveria vis didesnes galimybes mokymui(si) „be sienų“, šiuolaikinių mokymosi aplinkų pamokose kūrimui, skatina vaikus būti aktyvius mokymo(si) procese, o pedagogus – mokytojais-konsultantais.