Jaunimo sielovados forumas

Mokyklos atstovai dalyvavo jaunimo sielovados forume. Svečias dr. Robert Cheaib skaitė pranešimą aktualia tema: „Ar Bažnyčia girdi jauną žmogų“? Po diskusijų vyko Lietuvos jaunimo dienų 2020 pristatymas. Forumas baigėsi Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir maldos vakaru Jėzuitų bažnyčioje, kurio metu giedojo LJD šlovinimo choras.