Biblioteka

Biblioteka dirba nuo 8.00 iki 16.30 val.

bib01KONTAKTAI

El. paštas: biblioteka.urbsiovm@gmail.com

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Automatizuotas skaitytojų aptarnavimas pagal programą MOBIS.
 • Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos darbams atlikti.
 • Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas.
 • Individuali pagalba moksleiviams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje.
 • Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Spaudinių išdavimas į namus.
 • Naudojimasis spaudiniais skaitykloje.
 • Pagalba organizuojant bibliotekoje darbelių, piešinių parodas.
 • Dalyvavimas bibliotekoje organizuojamuose renginiuose, šventėse.
 • Naudojimasis kompiuteriais ir internetu.
SVARBIAUSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 • Mokyklos knygos fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai.
 • Enciklopedijos, žodynai, žinynai, vieninteliai leidinių egzemplioriai į namus neišduodami.
 • Saugokite pasiimtas iš bibliotekas knygas.
 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba atlyginti jo vertę.
 • Moksleivis ar mokytojas, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Bibliotekoje laikykitės tylos ir tvarkos.

Informacinio centro vizija atviras ir šiuolaikiškas informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos „MOBIS“ naudojimas.

Pagrindiniai mokyklos Informacinio centro tikslai ir uždaviniai:

 • Aktyvus dalyvavimas kintančiame mokymosi procese.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
 • Savo fondais ir veikla dalyvauti mokyklos ugdymo procese.
 • Bibliotekos teikiamų paslaugų nuolatinis plėtimas ir tobulinimas.

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas;
 • skaitykla (35 vietos);
 • internetinė skaitykla (7 kompiuterizuotos vietos).

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Mokslo, populiarioji literatūra;
 • Audio, video medžiagos fondas;
 • CD ir mokomųjų programų fondas.

Techninės ir informacinės komunikacijos priemonės:

 • 9 kompiuteriai;
 • 2 spausdintuvai;
 • Internetas;
 • Televizorius;
 • Vaizdo grotuvas;
 • DVD grotuvas;
 • 1 multimedijos projektorius;
 • 1 nešiojamas kompiuteris;
 • Kita techninė įranga.

Skaitytojai gali:

 • Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuteriniais diskais ir kitais turimais dokumentais;
 • Naudotis internetu;
 • Dirbti kompiuteriais.

bib03 bib02

                            „Knygų Kalėdos“

bib04

Svečiuose pas Prezidentę

bib05 bib06

Moksleivių sukurtos knygos