1.2 % PARAMA MOKYKLAI

Mieli tėveliai,

Nuoširdžiai dėkoju, kad kiekvienais metais 1,2% gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate VŠĮ Kauno Urbšio progimnazijai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas.

Pernai surinktomis lėšomis (7306,03 Eur) buvo prisidėta įrengiant kondicionavimo sistemą IV-ojo aukšto 8 dalykų kabinetuose, mokinių poilsio erdvės papildytos minkštasuoliais.

Kreipiuosi į Jus prašydama skirti 1,2 proc. GPM paramą ir 2023 m. (už 2022 metus).

Už paramos lėšas planuojame įsigyti įgarsinimo įrangą mokyklos renginiams ir prisidėti prie kondicionavimo sistemos III-ojo aukšto dalykų kabinetuose įrengimo.

Jūsų parama labai svarbi ir reikalinga progimnazijos bendruomenei, kad galėtume toliau tobulinti mokymosi ir laisvalaikio erdves. Siekiame, kad mokiniams progimnazijoje būtų patogu ir saugu.

1,2 % GPM galite skirti iki 2023 m. gegužės 1 d. Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu  per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą  (www.deklaravimas.vmi.lt) EDS.

SVARBU

 • Prašymą FR0512 (5 versiją) pateikti galite tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), panaikinta galimybė pildyti popierines deklaracijas. 
 • Tai padaryti reikia iki 2023 m. gegužės 2 d.
 • Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2022 metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją. Galima skirti 1,2 %.

EDS sistema galima naudotis per naršyklę arba mobilią VMI programėlę.

I. Paramos formos pildymas internetu per naršyklę:

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.
 2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
 3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.
 5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
 6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.
 7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.
 8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2022 m.;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 190137074;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Kauno Juozo Urbšio progimnazija;
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2022 m. arba vėliausiai iki 2025 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).

 1. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

II. Paramos formos pildymas per VMI mobiliąją programėlę:

 1. Parsisiųskite VMI programėlę iš Google Playarba App Store;
  2. Prisijunkite VMI programėlėje;
  3. Pasirinkite  „EDS deklaracijos“;
  4. Pasirinkite „Paramos skyrimas“;
  5. Spauskite „Pildyti naują“;
  6. Užpildykite visus laukelius;

5   | Mokestinis laikotarpis – 2022;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 190137074;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Kauno Juozo Urbšio progimnazija
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2022 m. arba vėliausiai iki 2025 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).

 1. Spauskite „Pateikti“.

DĖKOJU VISIEMS, REMIANTIEMS MŪSŲ PROGIMNAZIJĄ!

Bendruomenės vardu, direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė