1.2 % PARAMA MOKYKLAI

Brangūs Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai,


Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 2 proc., o nuo 2020 m. – 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

2018 m. gautos paramos lėšos (10199,23 Eur) buvo tikslingai panaudotos mokyklos ugdymo(si) bazės turtinimui. Įsigyti žaliuzėsvisoms pradinėms klasėms (3359,55 Eur), minkštasuoliai koridoriams (1664,68 Eur), atnaujinta renginių salės ir trijų kabinetų grindų danga– (5175,00 Eur).
2019 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Kauno Juozo Urbšio katalikiškai pagrindinei mokyklai.

Nutarę šią paramą skirti mokyklai, Jūs galėsite nuo 2020 m. sausio 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS). (Pavadinimas: Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla; paramos gavėjo kodas: 190137074). 

Prašymus per EDS galėsite pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į mokyklą, kur Jums tikrai pagelbės mūsų sekretoriato darbuotojai. Taip pat prašymus padės užsipildyti VMI darbuotojai bet kurios apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190137074.
Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

Pagarbiai, direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė

_______________________________________

Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

FR0512 (4 versija) forma FR0512 (4 versija) užpildymo instrukcija