1.2 % PARAMA MOKYKLAI

Mieli tėveliai,

Esame dėkingi už Jūsų finansinę paramą Kauno Juozo Urbšio progimnazijai.

Paramos dėka 2021 metais buvo atnaujinta mokyklos aktų salė, pakeistos užuolaidos ir kėdės. Mokinių poilsio zonoms įsigyti patogūs minkštasuoliai. Penkiuose dalykų kabinetuose sumontuotos žaliuzės. Užtikriname, kad paramos lėšos panaudojamos tikslingai, siekiant sukurti pačias geriausias sąlygas vaikams saugiai ir patogiai mokytis bei siekti aukščiausių ugdymosi rezultatų.

Kreipiamės į Jus, prašydami ir šiemet mokyklai paaukoti 1,2 proc. GPM ugdymo proceso kokybės gerinimui, mokymosi aplinkų modernizavimui.

Jūsų geranoriška parama Kauno Juozo Urbšio progimnazijos bendruomenei yra itin svarbi ir vertinga.
1,2 proc. GPM pervedimas progimnazijai užtruks tik kelias minutes, kol užpildysite anketą, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to nepasikeis.
Tad prašytume iki šių metų gegužės 1 d. užpildyti Mokesčių inspekcijos formos FR0512 versiją 02 ir pateikti   pasinaudojant  elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt .

Primename, gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Progimnazijos rekvizitai:
Kauno Juozo Urbšio progimnazija, įmonės kodas 190137074
Partizanų pr. 68, LT-49367 Kaunas. Tel. (837) 311088, el. paštas urbsiovm@urbsys.kaunas.lt
Bankas AB „SWEDBANK“ a/s LT 627300010002231298

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882.

Dėkojame už bendrą siekį kurti saugias, modernias ir patrauklias progimnazijos aplinkas mūsų vaikams.

Pagarbiai,

direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė,

Progimnazijos tarybos nariai