Kūrybinės dirbtuvės darželio auklėtiniams

Pradinių klasių mokytojos Arijana Klimavičienė, Lina Elena Gustaitienė, Vygailė Alijauskaitė ir Larisa Kolėdienė darželių „Saulutė“, „Pasaka“, „Girinukas“, „Vaivorykštė“ auklėtiniams organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu buvo pristatytos įvairios meninio ugdymo ir daugiakalbystės veiklos. Meninę susitikimo dalį organizavo teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis ir šokių mokytoja Jorinta Radavičienė.