Mokinių tyrimai integruotose vokiečių kalbos ir biologijos pamokose

8c klasės mokiniai dalyvavo integruotoje vokiečių kalbos ir biologijos pamokoje, kurios tema „Geriamojo vandens kokybė“.
Mokiniai sužinojo, kaip yra vertinama geriamojo vandens kokybė, kokios medžiagos tiriamos, iš kur vandenyje atsiranda nitratai, nitritai, amonis, fosfatai.
Naudodamiesi nešiojama laboratorija EcoLabBox ir tyrimo aprašu vokiečių kalba, mokiniai ištyrė mokyklos vandentieko vandens ph vertę, nitratų, nitritų, amonio ir fosfatų koncentraciją vandenyje ir gautus rezultatus palygino su leistinomis geriamam vandeniui normomis.
Po atlikto tyrimo mokiniai drąsiai teigia, kad mokyklos geriamas vanduo švarus ir jis tinkamas gerti. Visi gauti rezultatai atitiko geriamui vandeniui skirtus parametrus, išskyrus fosfato koncentraciją. Ji buvo šiek tiek didesnė, tačiau geriant tokį vandenį sveikatai nepakenkiama. Jų perteklius kenksmingas tik atviriems gamtinio vandens šaltiniams.
Pamoka vyko pagal Goethe’s instituto projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje”.
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla šiame projekte dalyvauja nuo šių mokslo metų. Projektą mikykloje vykdo vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė ir biologijos mokytoja Elona Petrošienė.
Daugiau nuotraukų galite rasti mokyklos „Facebook“ puslapyje.