Mokslo ir žinių diena mokykloje

  • Tegul šie mokslo metai visai mokyklos bendruomenei būna prasmingo bendradarbiavimo ir augimo laikas.
  • Tobulėkime ir būkime kūrybingi!