Mokslo metų baigimo datos

Mokslo metai 1-4 klasių mokiniams baigiasi birželio 5 d., 5-10 klasių mokiniams – birželio 19 d.
Nuo birželio 1 d. bendru  mokytojų sutarimu bei mokyklos tarybos pritarimu mokymas(is) iki mokslo metų pabaigos bus tęsiamas nuotoliniu būdu.