Mokslų ir žinių dienos šventė

Mokslo ir žinių dienos šventė vyks rugsėjo 1 d. (penktadienį):

  • 10:00 val. – šv. Mišios Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Klasei atstovauti kviečiame klasės vadovą/ę ir 5 klasės bendruomenės atstovus. Vykstame savarankiškai;
  • 11:30 val. – 1-8 kl. šventė mokyklos vidiniame kieme (klasėms bus skirtos vietos);
  • Po šventės – pirmoji pamoka su klasės vadovu/e. Mokinių tėveliai laukia mokyklos kieme.
  • Mokiniai pasipuošia mokykline uniforma.