Nuotoliniame susitikime pažintis su misionieriais

4c klasės mokiniai, per dorinio ugdymo pamoką, dalyvavo integruotoje veikloje – nuotoliniame susitikime su broliu Piercarlo Manzo, skirtame misijų mėnesiui paminėti.
Susitikimo tema „Kas yra misionierius?“. Pokalbio metu misionierius iš Italijos, brolis Piercarlo Manzo, dabar tarnaujantis Telšiuose, atsakė į mokinių pateiktus klausimus, pasidalino mintimis, kas yra misionierius ir savo gyvenimo Lietuvoje patirtimi, trumpai pristatė Italijos šalį.
Mokiniai susitikimo metu išmoko keletą itališkų žodžių, kartu su broliu giedojo ir meldėsi už misionierius tarnaujančius Lietuvoje.
Susitikimą organizavo tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė.