Padėka mokytojui Mindaugui Norkevičiui

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras dėkoja mokyklos Daugiakalbystės skyriaus vedėjui ir geografijos mokytojui Mindaugui Norkevičiui už bendradarbiavimą skleidžiant vertingą patirtį, respublikinių renginių užsienio kalbų ir geografijos mokytojams organizavimą.
Mokykla dėkoja mokytojui už daugiakalbystės idėjų sklaidą ir geografijos mokslo populiarinimą!