Respublikinė daugiakalbystės konferencija

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla ir Vytauto Didžiojo universitetas organizavo II Respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų užsienio kalbų mokytojų konferenciją „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“.

  • Pirmoje konferencijos dalyje vyko ekpertų pranešimai. Savo įžvalgas pristatė Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė doc. dr. Vilma Bijeikienė, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos daugiakalbystės skyriaus vedėjas, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius Mindaugas Norkevičius. Valstybinė lietuvių kalbos komisijos narė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė doc. dr. Daiva Vaišnienė pristatė pranešimą apie lietuvių kalba daugiakalbėje Europoje įvertinimo užsienio kalbų mokymasį kaip priemonę atverti vaikui pasaulį.
  • Antroji konferencijos sesija buvo skirta praktiniams seminarams, kurių metu savo sričių specialistai mokytojams demonstravo naujausias ugdymo tendencijas, kurias galima pritaikyti užsienio kalbų pamokose, integruojant užsienio kalbas su kitais mokomaisiais dalykais.
  • PRAKTINIAI VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMAI: mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė kartu su kolege Lina Šapkauskiene iš Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokytojams vedė užsiėmimą „Vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų integravimo galimybės“.
  • PRAKTINIAI PRANCŪZŲ KALBOS MOKYMAI: mokyklos partnerė Prancūzų instituto Lietuvoje Kalbos ir švietimo programos vadovė Snieguolė Kavoliūnienė vedė užsiėmimą „Vertimas žodžiu kaip kalbėjimo kompetencijos ugdymas“.
  • PRAKTINIAI ANGLŲ KALBOS GRAMATIKOS MOKYMAI: mokyklos partnerė Vilniaus universiteto lektorė Lina Fedorčenkienė vedė užsiėmimą „Aktyvūs gramatikos mokymo metodai“.
  • PRAKTINIAI RUSŲ KALBOS MOKYMAI: mokyklos rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina vedė užsiėmimą „Storytelling“ metodas rusų kalbos mokyme“.
  •  PRAKTINIAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO KALBŲ PAMOKOSE MOKYMAI: Vytauto Didžiojo lektorė, ispanų kalbos dėstytoja ir mokytoja Vigilija Žiūraitė vedė užsiėmimą „Integralus IKT taikymas užsienio kalbų pamokose: naujausios tendencijos“.
  • PRAKTINIAI KOMANDINIO DARBŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI KALBŲ PAMOKOSE: mokyklos Daugiakalbystės skyriaus vedėjas ir Vytauto Didžiojo lektorius Mindaugas Norkevičius vedė užsiėmimą „Inovacijomis ir komandiniu darbu grįstas užsienio kalbų mokymas“. Užsiėmimo metu mokytojai atliko praktines užduotis, kurios buvo orientuotos į bendro darbo ir tikslo siekimą.
  • INOVACIJŲ IR EKSPERIMENTŲ PANAUDOJIMAS KALBŲ PAMOKOSE: mokyklos Daugiakalbystės skyriaus vedėjas ir Vytauto Didžiojo lektorius Mindaugas Norkevičius vedė užsiėmimą „Inovacijomis ir komandiniu darbu grįstas užsienio kalbų mokymas“. Užsiėmimo metu mokytojams pristatytos eksperimentais ir patirtiniu ugdymu paremtų veikslų pavyzdžiai, kuriose aktyviai naudojamos užsienio kalbų žinios.