Ritminių instrumentų dirbtuvės

1b ir 1c klasių mokiniai iš antrinių žaliavų namuose gamino ritminius muzikos instrumentus.
Pasak E. Balčyčio (2000), grojimas instrumentais labiausiai lavina tembrinę, harmoninę taip pat ritminę klausą. Grojimas instrumentais yra dar svarbus ir tuo, kad mokiniai turi tiesioginį sąlytį su instrumentais, muzikos atlikimo ir skambesio specifika. Taip pat grodami instrumentais mokiniai kūrybiškai mąsto, valingai derina grojimo veiksmus, koordinuoja judesius, emocingai išgyvena grojamą muziką. Taip lavėja mokinių grojimo instrumentais įgūdžiai ir kūrybiniai gebėjimai.
Grojimas ritminiais instrumentais savaip kompensuoja ir mokinio dainavimo ribotumą, kuris ypač svarbus šiuo, nuotolinio mokymo laikotarpiu. Grodami ritminiais instrumentais mokiniai labiau klauso ir įsiklauso, yra dėmesingesni, moka muzikuoti grupėje ir individualiai, emocingai reaguoja į instrumentų skambėjimo stiprumą, tembrą, garsų aukštį. Tokiu būdu ugdomas poreikis kokybiškai groti tam, kad suteiktų kitiems džiaugsmo.
Veiklas organizavo muzikos mokytoja E.Laužinskaitė-Kucuk.