Sveikiname tarptautinių olimpiadų dalyvius

Sveikiname 3b klasės mokinius nugalėtojus: S. Pranskaitytę, V. Zabielą, A. Maščinską, D. Ivanauską, kurie apdovanoti diplomais už dalyvavimą lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir anglų kalbos olimpiadose.
Smiltė Pranskaitytė dalyvavo lietuvių kalbos superfinale ir pasiekė pirmąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje ir užėmė II-ąją vietą Lietuvoje. Sveikiname nugalėtoją!
Taip pat sveikiname mokinius S. Pranskaitytę, K. Skučaitę, V. Zabielą, N. Čelką, I. Paulaitį, kurie 2020m. dalyvavo tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose Olympis 2020 — Rudens sesija ir apdovanoti I ir II laipsnio diplomais už dalyvavimą lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, pasaulio pažinimo, informacinių tecchnologijų, anglų kalbos konkursuose.
Trys mokiniai už pasiektus gerus rezultatus apdovanoti medaliais, tai Vytautas Zabiela, Smiltė Pranskaitytė ir Ignas Paulaitis.