Sveikinime visą bendruomenę su mokslo ir žinių diena

Tegul šie mokslo metai visai mokyklos bendruomenei būna prasmingo bendradarbiavimo ir augimo laikas.
Tobulėkime ir būkime kūrybingi!