Daugiakalbystės diena mokykloje

Balandžio 17 dieną mokykloje vyko ugdymo diena „Daugiakalbystės diena: Europos šalių kultūra ir kalbos“.

  • „Mes – europiečiai“ – 1b, 2b ir 4c klasės mokiniai su mokytojomis Loreta Urbonavičiene, Aiste Kavaliauskaite ir Violeta Mickevičiene Ugdymo dieną, skirtą daugiakalbystei, mokykloje praleido dalyvaudami teminėse pamokose, pavadintose „Mes – europiečiai“. Mokiniai atliko kūrybinius darbus, klausėsi pristatymo apie Europos Sąjungą ir savo jėgas išbandė viktorinoje. Visi netruko įsitikinti, kad bendrystė ir draugystė – didelė jėga!  Mokytojoms pristatyti temą apie Europos Sąjungą padėjo 4c klasės mokiniai: Paulina Kasiulaitytė, Matas Kralikauskas, Lukas Alimovas. Mokiniai pagilino žinias apie Europos Sąjungą ir drąsiai leidosi į svajones apie šalis, kurias norėtų aplankyti.
  • „Šriftas įvairiomis kalbomis“– 3b klasės mokinius mokytoja Lina Elena Gustaitienė supažindino, kaip rašyti plunksna įvairiu šriftu. Mokiniai tekstus rašė lietuviškai, angliškai, vokiškai, rusiškai. Mokiniai bandė rašyti ir paukščio plunksna, ir bambuko lazdele. Vėliau mokiniai mokėsi orientacinio sporto. Pagal sudarytą planą-žemėlapį ieškojo daiktų, kurie buvo paslėpti mokyklos teritorijoje. Taip trečiokai ruošėsi margučių ieškojimui per Velykas.
  • Valstybių ir kalbų pristatymai – 3c klasės mokytoja Vygailė Alijauskaitė mokinius supažindino, kas yra daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas. Pasiskirstę grupėmis, mokiniai balsavo, apie kokią valstybę rengs pristatymus. Išsirinkę norimas valstybes, informacijos apie jas ieškojo internete. Mokiniai stengėsi laikytis veiklos plano ir surasti tikslinę informaciją, kurią žymėjo darbo lapuose. Pabaigę rinkti medžiagą, ją perkėlė į projekto lapus. Rengdami projektus stengėsi atrinkti tik svarbiausią informaciją, mokėsi, kaip struktūruotai ir grafiškai rengti projektus. Parengę projektus, mokiniai juos pristatė kūrybiškai ir įdomiai. Šaunuoliai mokiniai! Filmuota medžiaga >>
  • Vyko integruotos 6a ir 8a klasių užsienio kalbų ir teatro pamokos. Pristatome galutinio integruotų pamokų rezultato siužetą. Pilnas spektaklio pastatymas bus demonstruojamas mokyklos ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamoje II Respublikinėje konferencijoje „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“. Po pristatymo konferencijoje viešai demonstruosime pilną spektaklio pastatymą mokyklos bendruomenei ir visiems susidomėjusiems. Mokinius ruošė ir pamokas organizavo teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis, vokiečių mokytoja Jurgita Valentukonienė, anglų kalbos mokytoja Renata Urbonavičienė ir rusų kalbos mokytojas Segej Kozlov. Filmuota medžiaga >>

 

  • 5, 6, 7 ir 9 klasių mokiniai grupėse rengė kūrybinius – projektinius darbus, kuriuose analizavo Velykų tradicijas skirtingose Europos šalyse.