Dėl mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo

Informuojame, kad vadovaujantis 2020 m. kovo 27 d. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo Nr. 2 sprendimais Nr. 5 ir 6, nuo  2020 m. rugpjūčio 31 d.:

  • mokyklos tipas pakeičiamas iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją;
  • mokyklos pavadinimas – VŠĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazija.

Mokyklos administracija