Geografijos mokytojams vyks praktinis forumas apie ugdymo inovacijas

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas ir Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla gegužės mėn. 15 d. (trečiadienį), Vytauto Didžiojo universitete (V. Putvinskio g. 23) organizuoja II Respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų forumą „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“. Forumas skirtas geografijos mokytojams, mokyklų administracijos darbuotojams, taip pat mokytojams, kurie vykdo dalykinę integraciją su geografijos mokomuoju dalyku, būsimiems geografijos mokomojo dalyko pedagogams, kurie studijuoja ar atlieka praktikas bendrojo ugdymo mokyklose.

Pirmoji forumo sesija skirta inovacijų ir technologijų pritaikymo geografijos pamokose aptarimui. Bus pristatomas kūrybingumą skatinančių metodų panaudojimas siekiant pamokas padaryti įtraukiančias, taip pat įvertinami inovatyvūs ir efektyvūs mokymo(si) būdai. Antroji sesija skirta įvertinti ugdymo tendencijass šiuolaikinėje mokykloje, aptariant mokytojo kaip lyderio ir streso valdymo svarbą ugdymo prpocese. Trečioji sesija skirta integracijos ir kontekstualumo galimybių pristatymui, aptariant regioninės ekonomikos ir energetikos išteklių išmanymo svarbą.

Forumo organizatoriaus Mindaugo Norkevičiaus vertinimu, inovacijų ir technologijų taikymas pamokose yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinės pamokos elementų, todėl būtina ir gerosios patirties sklaida, kad pedagogai galėtų dalytis savo sukauptomis žiniomis. Forumo organizatorius akcentuoja, kad „dalykinės integracijos svarba ir galimybės geografijos pamokose gali būti perteikiamos įvairiausiais būdais ir metodais, o mokytojo vaidmuo turi atspindėti ir šiuolaikines tendencijas ir platesnio kontekstualumo pademonstravimą kaip priemonę inovatyviam ugdymui, taip atskleidžiant mokomųjų temų praktinį pritaikymą“.

Forume dalyvavusiems mokytojams bus išduoti 5 ak. val. Vytauto Didžiojo universiteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Forumo mokymų mokestis dalyviui – 10 eur. Dalyvio mokestis mokamas forumo dieną.