Informacija mokinių tėvams

Informuojame, kad vadovaujanti Mokyklos ugdymo planu, patvirtintu 2020 m. rugsėjo 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-71, nuo 2020 m. spalio 26 d. iki spalio 30 d. 1-8 klasių mokiniams skelbiamos rudens atostogos.
Nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 8 d., susiklosčius padidintos rizikos (dėl galimybės užsikrėsti COVID-19 virusu) situacijai, jei nebus kitų vyriausybės ar Kauno m. savivaldybės sprendimų, mokykloje ugdymas bus organizuojamas derinant kasdieninį ir nuotolinį mokymo būdą:

1-8 klasių mokiniai :

 1.  Lapkričio 3-6 dienomis 1-8 kl. mokiniai mokysis nuotoliniu mokymosi būdu.
  Nuotolinis mokymas gali būti sinchroninis ir asinchroninis:
  • Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu.
  • Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama
  (siunčiamos užduotys ir pan.) naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.
  Per keturias nuotolinio mokymosi dienas, kai kurių dalykų dominuos savarankiškas (nuotolinis asinchroninis) mokymasis, įvertinant, kad vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę) skiriama sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui.
  Tikslią vaizdo prisijungimų (sinchroninio mokymo) lapkričio 3-6 dienomis informaciją gausite atostogų savaitės metu iš savo klasės auklėtojos.
 2. Primename, kad tėvai turi užtikrinti, jog minėtu laikotarpiu mokiniai neturės kontakto su svetimais (ne šeimos nariais), laiku atliks mokytojų paskirtas užduotis, bendraus su mokytojais sutartu būdu.
 3. Nemokamai maitinami mokiniai, grįžę į mokyklą lapkričio 9 d., už praėjusią savaitę gaus sausus maisto davinius.
 4. Kilus klausimams prašytume kreiptis į klasių auklėtojus.

Situacija pandemijos metu keičiasi, todėl prašome sekti informaciją Tamo dienyne.