Integruota veikla „Mano prakartėlė“

Advento laikotarpiu technologijos ir tikybos pamokų metu vyko integruota veikla tema „Mano prakartėlė“, kurioje dalyvavo 5 -8 klasių mokiniai. Veiklas vedė technologijų mokytojas Vitas Gulbinas ir tikybos mokytoja Inga Rukaitė.

Technologijos pamokų metu mokiniai susipažino su įvairių medžiagų rūšimis, jų apdirbimo technika ir iš pateiktų medžiagų darė prakartėlės namelį ir veikėjus. Kiekviena klasė padarė savo prakartėlę.

Tikybos pamokų metu mokiniai susipažino su prakartėlių kilmės istorija, kokia yra kiekvieno prakartėlės personažo simbolinė reikšmė.

Šią savaitę 5-8 kl. mokiniai dalyvavo pamaldose „Prie prakartėlės“, kurios vyko tikybos pamokų metu mokyklos koplyčioje. Mokiniai į pamaldas koplyčioje atsinešė Advento metu per technologijų pamokas pagamintą klasės prakartėlę ir maldos metu apmąste kuriuo prakartėlės personažas dvasiškai jaučiasi per šias Kalėdas ir meldėsi šio personažo vardu.