Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada

Olimpiada vyko balandžio 2 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Olimpiadą organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis. Olimpiados uždaviniai: atrasti gabius mokinius, skatinti mokinių domėjimąsi rusų kalba; ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; skatinti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą. Mokyklą atstovavo 8d klasės mokinis – Darius Vainikonis (surinko 100 b. iš 140 b.). Mokinį ruošė rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina.