Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 kl. mokinių diktanto konkurso „Žodžiai Lietuvai“ nugalėtojai

Mokykloje vyko bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių diktanto konkursas „Žodžiai Lietuvai“, kuris skirtas šventiniam lietuvių kalbos dienų laikotarpiui, paminint Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventes.
Konkursu siekta lavinti taisyklingo, aiškaus bei turiningo rašymo įgūdžius, domėtis ir didžiuotis gimtąja kalba, ugdytis lietuvių kalbą kaip svarbią savo tapatybės dalį, Lietuvos visuomenės bendravimo būdą.
Konkurse dalyvavo 25 dalyviai iš Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų.
Skelbiame nugalėtojų sąrašą: