Kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 15-ąją į Šiluvos atlaidus Mokslo, ugdymo ir padėkos dieną keliavo direktorė Rima Kučinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Krasauskienė, kunigas bei progimnazijos kapelionas Stasys Blinstrubis, mūsų progimnazijos penktokai su mokytojais Evelina Bujanauskiene, Algimantu Balčiumi, Ingrida Urbutiene, Giedriumi Petravičiumi, Jacinta Goberiene.

Diena prasidėjo mokinių žygiu nuo Kryžiaus kelio pradžios iki Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Jau važiuodami į Šiluvą mokiniai gavo užduotį – „laikrodukus“, kuriuos naudodami turėjo pakviesti 6 draugus, mokytojus ar pakeleivius pokalbiui skirtingu metu, užsirašyti pašnekovo vardą.

Žygio metu mažieji piligrimai vienas kito klausė, kas juos labiausiai džiugina mokykloje, kokį gerą darbą norėtų atlikti šiais metais ir kodėl jiems tai svarbu, ką jiems reiškia šeima. Apie tai mokiniai galėjo paklausti ir juos lydinčio kun. kapeliono Stasio Blinstrubio.

Aikštėje šv. Mišių metu Kauno arkivyskupas K. Kėvalas, arkivyskupas L. Virbalas pasveikino visas atvykusias mokyklų bei universitetų bendruomenes.

Džiaugsmas, puiki nuotaika, vaikiška paprasta malda ir šiemet, kaip kasmet, tapo džiaugsminga dovana Šiluvos Dievo Motinai.