Klasių sudarymas

  • Klasių komplektų skaičiaus projektą kasmet tvirtina miesto savivaldybės Taryba Švietimo ir ugdymo skyriaus teikimu iki kovo 31 d.
  • Komplektuojant klases, laikomasi moksleivio krepšelio metodikoje nurodyto mokinių skaičiaus klasėje.
  • Mokinių paskirstymas į klases, grupes įforminamas direktoriaus įsakymu.
  • Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių.