„Kryžiaus kelio“ malda

Mokykloje paminėta Gavėnios laikotarpio pabaiga ir pakviesta pradėti Didžiojo Šv. Velykų Tridienio šventimą, tai pradedant „Kryžiaus kelio“ malda. Maldą – susitikimą mokykloje vedė kapelionas kunigas Stasys Blinstrubis. Maldos – sutikimo metu mokytojai susipažino su „Kryžiaus kelio“ maldos atsiradimo tradicija. Susitikimo pabaigoje maldos dalyvius kunigas Stasys palaimino Kristaus kryžiaus relikvija.