Kviečiame dalyvauti daugiakalbystės kompetencijų tobulinimo konferencija

II Respublikinė konferencija „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“ vyks 2019 m. balandžio mėn. 25 d. (ketvirtadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23, Kaunas). Konferencijos pradžia – 11.00 val.
Konferencijos tikslas: Plėtoti daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo suvokimo kompetencijas ir jų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje.
Konferencijos uždaviniai:
1) Formuoti švietimo, mokslo institucijų bei miesto administracijos bendradarbiavimo dialogą daugiakalbystės kompetencijų ugdymo skatinime;
2) Skatinti išplėsti užsienio kalbų mokymo(si) aplinkas;
3) Aptarti integruoto ugdymo galimybes skatinant užsienio kalbų žinių gerinimą;
4) Skatinti naujųjų informacinių technologijų naudojimą užsienio kalbų mokyme(si);
Dalintis praktine daugiakalbystės ugdymo patirtimi. Dalyvių registracija – 10.30-11.00 val. Konferencijos plenarinė sesija – 11.00-12.30 val. Pertrauka ir stendinių pranešimų pristatymas – 12.30-13.00 val.Darbas grupėse (praktiniai seminarai mokytojams) – 13.00-14.30 val.
Konferencijoje dalyvavusiems mokytojams bus išduoti 5 ak. val. Vytauto Didžiojo universiteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pranešėjams bus išduotas Vytauto Didžiojo universiteto sertifikatas. Mokestis mokamas konferencijos dieną.