Mokiniai dalyvavo Šv. mišiose

  •  Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko 1-4 klasių mokinių Advento pamaldos tema „Jėzaus gimimo belaukiant“, kurioms vadovavo kunigas Vitas Kaknevičius.
    Mokiniai šlovino Dievą giesmėmis. Kunigas priminė Advento vainiko reikšmę ir papasakojo istorijas, kurios suteikė galimybę apmąstyti kokia yra Kalėdų dovanų esmė. Tikybos mokytoja Inga Rukaitė mokiniams pristatė Advento dėlionę.
    Pamaldas organizavo tikybos mokytoja Inga Rukaitė ir pradinių klasių mokytojos.

  • 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo Šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje.
    Eucharistijai vadovavo mokyklos kapelionas kunigas Pedro Pich.
    Šv. Mišių metu buvo pašventinti mokinių atsinešti Advento vainikai ir kiti šio laikotarpio simboliai, kaip ženklas, kad pradedame ypatingą dvasinio susikaupimo laikotarpį, kurio metu ruošime širdis Kalėdų šventei.