Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Projekto tikslas yra didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu mokykla įsigijo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemones ir įrangą. Nupirktos mokymo priemonės ir įrangos komplektai 1–4 klasėms praturtino neseniai įrengtą pradinių klasių specializuotą gamtos ir technologinių mokslų kabinetą, mokymo priemonės  skirtos 5–8 klasėms papildė mokyklos specializuotų gamtos ir technologinių mokslų kabinetų mokymosi priemones.
Mokytojai naudojasi gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese parengta metodika.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.