MOKYKLA SVEIKINA VISĄ BENDRUOMENĘ SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

Tegul šie mokslo metai visai mokyklos bendruomenei būna prasmingo bendradarbiavimo ir augimo laikas. Tobulėkime ir būkime kūrybingi!