Mokykloje vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų vokiškų dainų konkursas 

2018 m. lapkričio 26 d. mokykloje vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių konkursas „Vokiškų dainų konkursas 2018“. Vokiškų dainų konkurse dalyvavo 35 mokiniai, kurie atliko 9 dainas.
Atlikėjus vertino komisija, sudaryta iš komisijos pirmininkės Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytojos ekspertės Birutės Pukelienės, VDU Užsienio kalbų instituto vokiečių kalbos lektorės Gintarės Gelūnaitės-Malinauskienės, Kauno Juozo Urbšio Katalikiškos pagrindinės mokyklos Daugiakalbystės skyriaus vedėjo Mindaugo Norkevičiaus, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos muzikos mokytojo Algimanto Balčiaus, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų vyr. mokytojos Jolantos Jočienės.
Komisijos sprendimu I vietą laimėjo Kauno „Saulės“ gimnazijos merginų ansamblis, II vietą laimėjo Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Miglė Valutkevičiūtė, o III vieta buvo skirta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos merginų ansambliui.
Laimėtojams taip pat buvo įteikti kvietimai atstovauti Kauno miestui Lietuvos mokinių vokiškų dainų festivalyje, kuris vyks gruodžio 7 dieną Vilniuje.
Konkurso organizatorės vokiečių kalbos mokytojos Jurgitos Valentukonienės teigimu, „konkursu siekta skatinti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą, domėjimąsi vokiečių kalba ir vokiškai kalbančių šalių kultūra. Konkurso formatas atspindi vokiečių kalbos, menų, socialinių mokslų dalykinę integraciją, nes nuo dainos pasirinkimo iki pasiruošimo ją atlikti konkurso metu, mokiniai domisi vokiškai kalbančių šalių muzika ir atlikėjais, nagrinėja kūrinio turinį, mokosi dainuoti ir groti instrumentais, galvoja apie sceninį įvaizdį ir kūrinio meninio vaizdo pateikimą“. Organizatorė pažymi, kad „konkursas taip pat skatina mokytojų bendradarbiavimą, nes konkursui mokinius dažniausiai rengia vokiečių kalbos ir muzikos mokytojai“.
Konkursas buvo skirtas Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniams. Konkurse dalyvavo solistai, duetai arba ansambliai iki 12 narių.
Konkurso formatas taip pat siekė formuoti švietimo, mokslo institucijų bei miesto administracijos bendradarbiavimo dialogą tobulinant vokiečių kalbos žinias ir dalykines kompetencijas. Anot Kauno Juozo Urbšio mokyklos Daugiakalbystės skyriaus vedėjo ir VDU lektoriaus, Mindaugo Norkevičiaus, tokie renginiai skatina išplėsti užsienio kalbų mokymo(si) modelius ir aplinkas, taip pat dalintis praktine ugdymo patirtimi užsienio kalbų kontekste.
Dėkojame visiems dalyviams ir jų mokytojams už gražų koncertą ir galimybę mėgautis vokiškomis dainomis, o vertinimo komisijai už darbą. Linkime Kauno miesto atstovams sėkmės festivalyje Vilniuje!