Mokyklos atstovai dalyvavo virtualiose Erasmus+ projekto vizito veiklose

Socialinio verslumo projektas – puiki karjeros planavimo galimybė
Kauno Juozo Urbšio progimnazijos bendruomenės nariams prieššventinė savaitė prasidėjo neįprastai. Mokyklos atstovai Jokūbas Radavičius (7b), Inesa Kolpakovaitė (8b), Heidė Kunickaitė (8b), Ieva Zubrickaitė (8c) su mokytojais Džilda Railiene ir Algimantu Balčiumi, dalyvavo baigiamosiose Erasmus+ projekto „English for Social Entrepreneurship” (2018-1-RO01-KA229- 049626_3) virtualiose veiklose.
Dėl užklupusios pandemijos projekto dalyviams nepavykus susitikti planuotame vizite Italijoje, kolegos iš Ariano Irpino miesto „Ruggero II“ vidurinės mokykos, padedami projekto partnerių, susitikimą suorganizavo virtualioje erdvėje.
Virtuali ugdomoji projektinė veikla vyko 2020 metų gruodžio viduryje Google Meet platformoje. Dalyvaudami įvairiose projekto partnerių organizuojamose veiklose, mokiniai pristatė savo sukurtus verslo planus bei pademonstravo skaidres apie žymius savo šalies antreprenerius, gilino žinias integruotoje anglų kalbos ir verslumo pamokoje. Viso projekto metu dalyviai nuolat tobulino bendravimo anglų kalba bei IT naudojimo įgūdžius, dalinosi žiniomis, idėjomis ir patirtimi apie socialinį verslumą.
Mokiniams šis projektas suteikė puikią galimybę pabendrauti su šios srities profesionalais, įgyti žinių apie tai, kas yra socialinis verslas ir kaip jį sukurti,. Projektas pasitarnavo kaip puiki karjeros ugdymo galimybė – pažinti save verslo srityje. Mokytojams tai buvo tarptautinė erdvė dalintis profesinėmis žiniomis bei praktikomis.
Neįprastas virtualus baigiamasis projekto susitikimas išmokė projekto organizatorius koncentruotis į esminius dalykus. Sistemingas projekto koordinatorių bendravimas bei bendradarbiavimas WhatsApp platformoje lėmė sėkmingą projekto baigimą virtualioje erdvėje.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Džilda Railienė