Mokyklos atstovai Jaunimo dienose

Kauno technologijos universitete vyko Jaunimo susitikimų diena „Perkeičia vandenį“, kurioje mokyklą atstovavo 7a ir 8a klasių mokinės su tikybos mokytojais Inga Rukaite ir Egidijumi Randžiu.
Renginio metu dalyviai klausėsi liudijimų, dalyvavo teminiuose susitikimuose, linksminosi. Svarbi renginio dalis buvo Susitaikymo pamaldos ir Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius.
Šv. Mišių metu jų dalyviai dėkojo Dievui už KAJC veiklos 25-erius metus.