Mokyklos atstovai katalikiškų mokyklų bendruomenių festivalyje

Mokyklos 5-8 kl. mokiniai dalyvavo Katalikiškų mokyklų bendruomenių festivalyje „Ten kur Viešpaties dvasia, ten laisvė“, kuris vyko Šiluvoje.
Renginys prasidėjo žygiu iš Katauskių kaimo į Šiluvą. Atėję į Šiluvą mokiniai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.
Po šv. Mišių dalyviai vaišinosi kareiviška koše ir dalyvavo jiems skirtuose užsiėmimuose.
Festivalis baigėsi Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo ir visų dalyvavusių kapelionų palaiminimu.
Mokytojams, kurie aktyviai dalyvavo šio renginio ruošime ir lydėjo mokinius renginio metu, Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkė Rūta šalkauskienė įteikė padėką.
Daugiau nuotraukų galite rasti mokyklos „Facebook“ puslapyje.