Mokyklos mokniai giedojo šv. Mišiose

Mokyklos atstovai dalyvavo Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vykusiose šv. Mišiose kartu su Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomene.

Šv. Mišių metu giedojo mokyklos pradinių klasių mokiniai su mokytojomis Ernesta Laužinskaite-Kucuk ir Rūta Račkauskaite.