Patirtinis ugdymas: gamtinės geografijos objektų tyrimai

6a ir 6c klasių mokiniai su geografijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi atliko gamtinių geografijos objektų tyrimus. Mokiniai pirmiausia galvojo tyrimo hitotezes, išsikėlė tyrimo tikslą ir nusakė tyrimo eigą. Tyrimus atliko su mikroskopais analizuodami kietąsias gamtinės geografijos medžiagas: molį, kvarcinį smėlį, klintis, dolomitą, gintarą, smėlį, žvyrą, sapropelį, gipsą, kreidą, titnagą, durpes ir granitą. Mokiniai šias medžiagas analizavo siekiant nusakyti jų paskirtį ūkyje ir pramonėje, matomas šių medžiagų savybes ir būseną.
Antrojoje tyrimo dalyje mokiniai analizavo skystąsias medžiagas: vandenį iš Nemuno upės, vandenį iš Neries upės ir vandenį iš čiaupo. Mokiniai nustatė, kad vanduo iš Nemuno upės yra švaresnis negu vanduo iš Neries upės, dirbant su mikroskopais bandė įvertinti to priežastis.