Patirtinis ugdymas: oro kokybės ir klimato kaitos tyrimai

Mokyklos aštuntokai su chemijos mokytoja Rita Juočiene ir biologijos mokytoja Elona Petrošienė lankėsi KTU chemijos technologijų fakulteto laboratorijose.
Aplinkosaugos technologijų katedros vedėjas L. Kliučininkas supažindino mokinius su Lietuvos ir pasaulio šalių oro taršos šaltiniais, teršalais, Kauno miesto savivaldybės monitoringu. Ekspertas mokiniams aiškino aplinkos oro kokybės vertinimo rodiklius, oro užterštumo normas, oro taršos mažinimo būdus. Oro taršos nustatymo laboratorijoje mokiniai galėjo pamatuoti CO2 koncentraciją vėdinamoje ir nevėdinamoje patalpoje. Nanotechnologijų laboratorijoje mokiniai stebėjo nanopluoštų gamybą, kurie panaudojami kelio sąnario ir oro filtrų gamyboje.