Patirtinis ugdymas: pažintis su geometriniais kūnais

3c klasėje mokytoja Larisa Kolėdienė organizavo integruotą matematikos ir technologijų pamoką. Jos metu mokiniai konstravo įvairius erdvinius geometrinius kūnus iš medinių pagaliukų ir plastikinių šiaudelių. Sukonstravę skaičiavo, kiek briaunų, viršūnių ir sienų turi kiekvienas geometrinis kūnas, pildė duomenų lentelę. Pamoka suteikė vaikams daug džiaugsmo ir padėjo geriau įsiminti geometrinių kūnų bei jų elementų pavadinimus.