Penktokų istorijos projektai

5a klasės mokiniai su istorijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi per istorijos pamokas analizavo 1830-1831 m. ir 1863-1864 m. sukilimų Lietuvoje priežastis ir pasekmes.
Sukilimai iki pat šių dienų tebėra mokslininkų tyrimų, visuomenės ir politikų diskusijų, muziejininkų ir menininkų veiklos objektas. Svarbiausia sukilimų idėja – kova už Laisvę – turi ypatingą reikšmę visoms tautoms, kovojusioms prieš Rusijos imperiją.
Mokiniai atliko projektinius darbus apie sukilimų vadus ir juos pristatė mokydamiesi integruotai istorijos ir viešojo kalbėjimo meno: