Pilietiškumo ugdymas klasės valandėlėje

Mokykloje klasės valandų formatai skirti aptarti ne tik su klase susijusias aktualijas, bet ir socialiam bei emociniam ugdymui, patyčių prevencijai, pilietiškumo skatinimui, socialinių akcijų įgyvendinimui ir pan.
6a klasės mokiniai su klasės vadovu Mindaugu Norkevičiumi skyrė laiką pilietiškumo ugdymui susiejant su klasės veiklomis – seniūno rinkimais.
Pirmiausia mokytojas su mokiniais aptarė kas yra rinkimai, kaip atrodo rinkimų procedūra Lietuvoje. Seniūną klasė rinko demokratiškai ir balsuodami kaip per tikrus rinkimus.
Pirmiausia kandidatai pasakė savo rinkimines kalbas, taip paskatindami už juos balsuoti.
Išsirinko rinkimų komisijos atstovus, kurie kiekvienam pasirašiusiam išdavė balsavimo biuletenį.
Rinkimų stebėtojai prižiūrėjo, kad balsavimas vyktų sklandžiai ir visi balsuotų slaptai.
Balsavimo rezultatų skaičiavimo komisija kelis kartus suskaičiavo balsus ir paskelbė rezultatus.
Tokio tipo kontekstualaus ugdymo veiklos mokiniams padeda suprantamiau paaiškinti sudėtingus visuomenėje vykstančius pilietinius procesus.